En dag på Herkules

En dag på Herkules förskola innehåller alltid minst:


07.15 Förskolan öppnar

08.00 Alla barn tas emot utomhus

09.00 Vi går till skogen

09.15 Samling, det serveras smörgås

09.45 Uteaktiviteter och andra planerade                aktiviteter beroende på veckodag

11.00 Lunch för de mindre barnen

11.45 Lunch för de större barnen

11.45 Sovvila för de mindre barnen

12.30 Läsvila för de större barnen

14.00 Olika planerade  aktiviteter som t.ex.               utevistelse, inneaktiviteter eller                      skapande

14.30 Mellanmål

15.00 Utomhusaktiviteter

17.15 Förskolan stänger

Herkules öppnar kl. 7.15 och stänger kl 17.15 och följer stadens riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg.